28/05/2022 07:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

K. S. Kanishka

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2017 08:43

 

Danh hiệu vua đẹp như thơ
Lo dân, lo nước dựng cờ nghìn thu
Dẫu muôn đời đáy mộ sâu
Danh thơm, sử rạng vẫn chào... Nishka!
Trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, vua Asoka (A-dục) và vua Kanishka (Ca-nị-sắc-ca) được xem là hai nhà vua Phật tử, hết lòng hộ trì Phật pháp và kết tập kinh điển.

Nguồn: Báo Giác ngộ số 880 (13-1-2017), 16 tháng 12 - PL 2560 - Bính Thân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » K. S. Kanishka