Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2017 07:34

Thắng ma quân giữa rừng sâu
Bồ-đề sừng sững đêm thâu cứu người
Không thành đạo, quyết không rời
Kiên định chí nguyện, rực tươi tâm thiền

Phật là thầy của nhân thiên
Phật là tối thắng, sạch phiền não không
Phật là thanh tịnh cõi lòng
Chánh đẳng, Chánh giác... ung dung đạo thành


Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)