Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2017 09:03

Đỉnh trầm vi diệu hương bay
Pháp thân hoà nhập sen đài vô ưu
Bất sanh bất diệt chơn như
Thường lạc ngã tịnh thiên thu vĩnh hằng


Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)