Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/01/2017 07:26

Trời là cõi của thiên chân
Đất là cõi của nhân quần chúng sanh
Bodh - Gaya chốn thiện lan fh
Núi non u tịch... Phật hành đạo xưa


Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)