Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/01/2017 07:24

Từ vô tận đến vô biên
Hằng Hà suối thánh linh thiêng tuyệt vời
Thỷ chung nối tiếp bao đời
Thanh lương tịnh diệu độ người trầm luân


Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)