Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2017 07:05

Nghĩa đời nghĩa đạo tương lân
Tiễn thầy đi nối bước chân thâm tình
Mong rằng viễn xứ đăng trình
Gắng tìm gặp Phật thỉnh kinh chơn truyền


Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)