31/03/2023 22:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phi trường Tân Sơn Nhất

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2017 07:05

 

Nghĩa đời nghĩa đạo tương lân
Tiễn thầy đi nối bước chân thâm tình
Mong rằng viễn xứ đăng trình
Gắng tìm gặp Phật thỉnh kinh chơn truyền
Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Phi trường Tân Sơn Nhất