21.50
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/01/2017 07:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 15/01/2017 07:13

Pháp âm chơn ngữ nở hoa
Tam thiên rung động gần xa quay đầu
Vô thường, vô ngã... lao xao
Khổ, Tập, Diệt, Đạo nhiệm màu cõi tâm


Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)