Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2017 07:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 14/01/2017 07:31

Đây rồi xứ Phật từ bi
Thiên nhiên một cõi hữu vi thanh bình
Cỏ cây hoa lá tuơi xinh
Người cùng vạn vật "như mình với ta"
Từ lâu lòng những thiết tha
Một lần diện kiến dẫu xa nghìn trùng
Bây giờ thoả nguyện tương phùng
Tây phương - Đông độ... vỡ tung tâm thiền


Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)