28/05/2022 09:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ đô New Delhi

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2017 07:29

 

Đây rồi xứ Phật từ bi
Thiên nhiên một cõi hữu vi thanh bình
Cỏ cây hoa lá tuơi xinh
Người cùng vạn vật "như mình với ta"
Từ lâu lòng những thiết tha
Một lần diện kiến dẫu xa nghìn trùng
Bây giờ thoả nguyện tương phùng
Tây phương - Đông độ... vỡ tung tâm thiền
Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Thủ đô New Delhi