Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2017 07:19

Trùng trùng, điệp điệp vây quanh
Nền xưa tháp cũ cổ thành bể dâu
Hữu hình, hữu hoại một màu
Dấu rêu phong ẩn ngàn sau lối mòn


Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)