Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2017 08:57

Những ngày cuối Đức Như Lai
Hoá thân là cả hình hài ứng thân
Bệnh duyên ngũ uẩn xoay vần
Dòng sông xưa nước trong ngần thanh lương


Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)