Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/01/2017 07:17

Bao nhiêu kiếp, bấy nhiêu lời
Trầm luân biển nghiệp, luân hồi bấy nhiêu
Nai con, Nai mẹ... một chiều
Được Nai chúa độ thoát triều tử sanh


Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)