寄左省杜拾遺

聯歩趨丹陛,
分曹限紫微。
曉隨天仗入,
暮惹御香歸。
白髮悲花落,
青雲羨鳥飛。
聖朝無闕事,
自覺諫書稀。

 

Ký tả tỉnh Đỗ thập di

Liên bộ xu đan bệ,
Phân tào hạn Tử vi.
Hiểu tuỳ thiên trượng nhập,
Mộ nhạ ngự hương quy.
Bạch phát bi hoa lạc,
Thanh vân tiễn điểu phi.
Thánh triều vô khuyết sự,
Tự giác gián thư hy.

 

Dịch nghĩa

Song song cùng bước đến bệ rồng
Hai bên trái và phải giới hạn ở Tử vi tỉnh
Sáng đi theo nghi trượng của vua vào triều kiến
Chiều tối mình còn mang mùi thơm trên điện về nhà
Đầu tóc bạc rồi (đâm ra) thương hoa rơi rụng
Bước đường công danh đắc ý thấy ngưỡng mộ chim bay trên cao
Trong triều đang thời thịnh trị
Tự biết ít cần phải dâng sớ can gián


Đỗ thập di tức Đỗ Phủ. Theo tổ chức triều chính thời xưa, có Trung thư tỉnh và Môn hạ tỉnh. Trung thư tỉnh coi việc chính trị, tức là việc của chức tể tướng, ở bên hữu điện cho nên gọi là hữu tỉnh. Môn hạ tỉnh coi việc trong cung, và sát hạch mọi việc, ở bên tả điện cho nên gọi là tả tỉnh. Mỗi tỉnh có những chức thập di, bổ khuyết... để coi việc can ngăn vua. Sầm Tham làm hữu bổ khuyết, Đổ Phủ làm tả thập di.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Thềm son rảo bước cùng đi
Quyền chung chức phận Tử Vi phân tào
Sớm trông nghi trượng theo vào
Chiều mang hương ngự ngạt ngào trở ra
Tóc cằn thương cánh tàn hoa
Khen chim chí cả bay ra mây trời
Thánh triều không có điều sai
Gián thư nên bớt những lời can ngăn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thềm đỏ song song bước,
Tử Vi nhận chức quan.
Sáng theo nghi trượng nhập,
Chiều lại ngự hương lan.
Tóc trắng hoa rơi thảm,
Mây xanh chim vút ngàn.
Thánh triều việc chẳng lẫn,
Tự biết hiếm thư can.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Liền chân bước tới bệ rồng
Tử vi hạn giới ở trong phân tào
Sớm theo nghi trượng bước vào
Chiều về mang lấy ngạt ngào ngự hương
Hoa rơi tóc bạc càng thương
Mây xanh chim lượn dịu dàng đẹp thay
Thánh triều đâu có lầm sai
Dâng thư tự biết ít lời khuyên can


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lên bệ son cùng ông sánh bước
Rồi phân ra tôi thuộc Tử vi
Sáng vào triều đúng trượng nghi
Chiều về hương ngự còn di áo chầu
Tóc đã bạc thương đau hoa rụng
Trời mây xanh chim vẫy vùng bay
Trong triều vua chẳng hề sai
Ông nên tự biết, tâu bày ít thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bệ son cùng sánh bước
Cung tía lại chia ngành
Sớm đón xe vua tới
Chiều về hương ngự quanh
Hoa tàn thương tóc trắng
Chim vút ngợi mây xanh
Triều thánh không nhầm lẫn
Thư can chẳng mấy thành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời