25/05/2024 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký tả tỉnh Đỗ thập di
寄左省杜拾遺

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2008 08:32

 

Nguyên tác

聯歩趨丹陛,
分曹限紫微。
曉隨天仗入,
暮惹御香歸。
白髮悲花落,
青雲羨鳥飛。
聖朝無闕事,
自覺諫書稀。

Phiên âm

Liên bộ xu đan bệ,
Phân tào[1] hạn Tử vi[2].
Hiểu tuỳ thiên trượng[3] nhập,
Mộ nhạ ngự hương quy.
Bạch phát bi hoa lạc,
Thanh vân tiễn điểu phi.
Thánh triều vô khuyết sự,
Tự giác gián thư hy.

Dịch nghĩa

Song song cùng bước đến bệ rồng
Hai bên trái và phải giới hạn ở Tử vi tỉnh
Sáng đi theo nghi trượng của vua vào triều kiến
Chiều tối mình còn mang mùi thơm trên điện về nhà
Đầu tóc bạc rồi (đâm ra) thương hoa rơi rụng
Bước đường công danh đắc ý thấy ngưỡng mộ chim bay trên cao
Trong triều đang thời thịnh trị
Tự biết ít cần phải dâng sớ can gián

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Thềm son rảo bước cùng đi
Quyền chung chức phận Tử Vi phân tào
Sớm trông nghi trượng theo vào
Chiều mang hương ngự ngạt ngào trở ra
Tóc cằn thương cánh tàn hoa
Khen chim chí cả bay ra mây trời
Thánh triều không có điều sai
Gián thư nên bớt những lời can ngăn
Đỗ thập di tức Đỗ Phủ. Theo tổ chức triều chính thời xưa, có Trung thư tỉnh và Môn hạ tỉnh. Trung thư tỉnh coi việc chính trị, tức là việc của chức tể tướng, ở bên hữu điện cho nên gọi là hữu tỉnh. Môn hạ tỉnh coi việc trong cung, và sát hạch mọi việc, ở bên tả điện cho nên gọi là tả tỉnh. Mỗi tỉnh có những chức thập di, bổ khuyết... để coi việc can ngăn vua. Sầm Tham làm hữu bổ khuyết, Đổ Phủ làm tả thập di.


[1] Nơi phủ quan.
[2] Thời Đường đổi trung thư tỉnh làm Tử vi tỉnh, lấy ý cung Tử vi trong thiên văn.
[3] Nghi trượng của hoàng gia.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Ký tả tỉnh Đỗ thập di