杜工部蜀中離席

人生何處不離群?
世路干戈惜暫分。
雪嶺未歸天外使,
松州猶駐殿前軍。
座中醉客延醒客,
江上晴雲雜雨雲。
美酒成都堪送老,
當壚仍是卓文君。

 

Đỗ Công bộ Thục trung ly tịch

Nhân sinh hà xứ bất ly quần?
Thế lộ can qua tích tạm phân.
Tuyết Lĩnh vị quy thiên ngoại sứ,
Tùng Châu do trú điện tiền quân.
Toạ trung tuý khách diên tỉnh khách,
Giang thượng tình vân tạp vũ vân.
Mỹ tửu Thành Đô kham tống lão,
Đương lô nhưng thị Trác Văn Quân.

 

Dịch nghĩa

Đời người có chỗ nào không có sự chia ly?
Vì chiến tranh nên mới tạm xa nhau
Tuyết Lĩnh chưa trở về người sứ giả ngoài ngàn dặm
Tùng Châu còn dừng lại vị điện tiền tướng quân
Trong bàn tiệc người say còn mời rượu người tỉnh
Trên mặt sông đám mây trong xen lẫn với đám mây tạp
Rượu ngon ở Thành Đô không xua đi được tuổi già
Nhưng trong quán rượu vẫn còn Trác Văn Quân đứng bán.


Đỗ Công bộ tức Đỗ Phủ, vì ông có làm chức Công bộ viên ngoại lang ở đất Thục. Đỗ Phủ sống trước đời Lý Thương Ẩn, ý nghĩa đề mục chưa rõ ràng, có thể tạm hiểu là làm theo thể thơ của Đỗ Phủ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Còn có nơi nào chẳng hợp-tan?
Can qua nên phải tạm lìa thân.
Sứ còn ngàn dặm ngoài non Tuyết,
Tướng vẫn trú thân giữa bãi Tùng.
Giữa tiệc kẻ say mời kẻ tỉnh,
Trên sông mây tạp lẫn mây trong.
Thành Đô rượu khó xua già cả,
Trong quán Văn Quân vẫn đứng trông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhân sinh ly hợp biết đâu cùng,
Tranh đấu đường đời tạm cách mong.
Tuyết lĩnh chưa về quan ngoại sứ,
Tùng châu còn đóng trại tiên phong.
Anh say trong tiệc mời anh tỉnh,
Ráng tạp trên sông lẫn ráng trong.
Rượu quý Thành Đô đành tống lão,
Văn Quân nơi ấy vẫn mơ mòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đời không ly biệt có nơi nào?
Vì chiến tranh nên mới lạc nhau.
Sứ giả chưa về ngoài Tuyết Lĩnh,
Tiền quân dừng lại ở Tùng Châu.
Người say trong tiệc mời người tỉnh
Mây tạnh trên sông lẫn khói mù.
Rượu tốt Thành Đô không đuỗi lão
Văn Quân trong quán vẫn mời chào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đời người đâu chẳng cảnh lìa đàn
Binh loạn đường đời tiếc tạm phân
Tuyết Lĩnh chưa về ngoài ải sứ
Tùng Châu còn đóng đội tiền quân
Khách say mời khách tỉnh trong tiệc
Mây nắng lẫn mây mưa khắp sông
Rượu quý Thành Đô đưa tiễn lão
Trông lò còn đó Trác Văn Quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cuộc đời có nơi nào không biệt
Vì loạn ly phải tiếc xa nhau
Sứ đi núi Tuyết về đâu
Đoàn quân đóng trước Tùng châu còn đồn
Trong tiệc kẻ say dồn người tỉnh
Mây trên sông mưa, tạnh chuyển vần
Thành Đô tiễn cụ rượu tuần
Tưởng như ngườI chuốc Văn Quân vẫn còn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đời không tan hợp có nơi nào
Chinh chiến nên đành lạc mất sao?
Ngàn dặm, sứ chưa về Tuyết Lĩnh
Bốn bề, quân vẫn đóng Tùng Châu
Mây trong, mây đục, sông giăng kín
Khách tỉnh, khách say, tiệc khích nhau
Rượu quý Thành Đô dành tiễn lão
Văn Quân trông quán thướt tha chào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cuộc đời đâu chẳng chốn ly quần
Đường thế can qua tạm rẽ phân
Núi Tuyết ngoài biên chưa thấy sứ
Châu Tùng trước điện vẫn dừng quân
Tiệc còn kẻ tỉnh, say mời mọc
Sông rộng mây mưa, tạnh chuyển vần
Rượu ngọt Thành Đô đưa tiễn cụ
Ngày nay còn đó quán Văn Quân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đời người đâu chốn chẳng chia phân?
Vì cảnh can qua tạm lánh thân.
Tuyết Lĩnh chưa về ngàn dặm sứ,
Tùng Châu dừng lại điện tiền quân.
Người say trong tiệc mời người tỉnh
Ráng tạp trên sông lẫn ráng quầng.
Rượu ngọt Thành Đô không đuổi lão,
Trong lò rượu vẫn Trác Văn Quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời