15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
7 bài trả lời: 7 bản dịch
Từ khoá: say (16)

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 11:18

醉後

五十休翁半畝堂,
北窗高臥半清涼。
肥泥水織荷衣密,
幽徑風牽草帶長。
雜句不須人共賞,
閒情惟有酒相當。
殘春病眼無分別,
日影熹微一樣黃。

 

Tuý hậu

Ngũ thập hưu ông bán mẫu đường,
Bắc song cao ngoạ bán thanh lương.
Phì nê thuỷ chức hà y mật,
U kính phong khiên thảo đới trường.
Tạp cú bất tu nhân cộng thưởng,
Gian tình duy hữu tửu tương đương.
Tàn xuân bệnh nhãn vô phân biệt,
Nhật ảnh hy vi nhất dạng hoàng.

 

Dịch nghĩa

Ông lão về hưu năm mươi tuổi với cái ao nửa mẫu,
Nằm khểnh trước song phía Bắc, được đôi chút thảnh thơi mát mẻ.
Ao nhiều bùn, mặt nước dệt áo lá sen dầy đặc,
Trên lối đi vắng, gió kéo ngọn cỏ thành dải lưng dài.
Câu thơ vặt, chẳng cần mọi người cùng thưởng thức,
Lúc nhàn rỗi, chỉ có rượu là sánh được cùng nhau.
Cảnh xuân đã tàn, mắt đau không nhìn rõ vật gì,
Chỉ thấy bóng mặt trời lờ mờ một sắc vàng.


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Năm chục xuân thu, nửa mẫu ao,
Trước song nằm khểnh thảnh thơi sao
Bùn sâu, mặt nước sen che kín,
Gió cuốn, ven đường cỏ lướt theo.
Câu vặt chi cần người khác thưởng,
Cảnh nhàn chỉ có rượu thêm hào.
Xuân tàn, mắt loá trông nào rõ,
Chỉ thấy lơ mơ ánh nắng chiều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Nửa mẫu ao lão năm mươi
Bên song mát mẻ nằm lười thú sao
Bùn sâu sen phủ mặt ao
Cỏ xanh gió thoảng ngõ sâu ngả dài
Câu thơ viết hoạ chẳng ai
Nhàn rồi còn rượu còn say hào hùng
Mắt đau nhìn chẳng thấy đường
Vàng hoe một bóng vừng dương lờ mờ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Vui tuổi năm mươi nửa mẫu chuôm,
Thảnh thơi nằm khểnh ở bên song.
Áo sen kín phủ bùn sâu nước,
Dải cỏ dài theo gió lướt đường.
Thơ nhảm chi cần người thưởng với,
Thú nhàn chỉ có rượu so ngang.
Xuân tàn, mắt loá, không nom rõ,
Nắng thoáng lơ mơ một sắc vàng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm chục về hưu ao nửa mẫu
Trước sân mát mẻ khểnh chân nằm
Gió lồng đường nội lùa cây cỏ
Mặt nước bùn sâu kín lá sen
Thơ vặt thiết chi người khác biết
Cảnh nhàn lại muốn chuốc thêm men
Xuân tàn mắt bệnh nhìn đâu rõ
Chiều xế lơ mơ nắng nhập nhèm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Ao hơn nửa mẫu, tuổi năm mươi,
Nằm khểnh bên song cũng thảnh thơi
Bùn nhẫy,nước giăng sen lợp áo,
Lối râm, gió bện cỏ thành đai.
Câu xoàng chẳng muốn ai ngâm thưởng,
Nhàn rỗi duy còn rượu sánh đôi.
Xuân muộn, mắt đau nhìn chẳng thấy
Lờ mờ, ánh nắng nhuộm vàng trời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm chục về hưu, nửa mẫu ao,
Bắc song nằm khểnh thảnh thơi nào.
Bùn sâu, mặt nước sen che lá,
Gió cuốn, ven đường cỏ ngã nhào.
Thơ tạm đâu cần người khác thưởng,
Cảnh nhàn chỉ rượu hứng đi vào.
Xuân tàn, loà mắt trông nào rõ,
Chỉ thấy lơ mơ nắng vượt rào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Năm chục về vườn nửa mẫu vuông
Bên song nằm khểnh, sướng như thường
Ao bùn sen mọc chen làn nước
Cảnh vắng cỏ đan kín mặt đường
Thơ mọn đâu cần ai thưởng ngoạn
Lúc nhàn đã có rượu chiêu suông
Xuân tàn, mắt hỏng nhìn đâu rõ
Chỉ thấy hoe vàng một ánh dương.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời