12/08/2022 16:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuý hậu
醉後

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 11:18

 

Nguyên tác

五十休翁半畝堂,
北窗高臥半清涼。
肥泥水織荷衣密,
幽徑風牽草帶長。
雜句不須人共賞,
閒情惟有酒相當。
殘春病眼無分別,
日影熹微一樣黃。

Phiên âm

Ngũ thập hưu ông bán mẫu đường,
Bắc song cao ngoạ bán thanh lương.
Phì nê thuỷ chức hà y mật,
U kính phong khiên thảo đới trường.
Tạp cú bất tu nhân cộng thưởng,
Gian tình duy hữu tửu tương đương.
Tàn xuân bệnh nhãn vô phân biệt,
Nhật ảnh hy vi nhất dạng hoàng.

Dịch nghĩa

Ông lão về hưu năm mươi tuổi với cái ao nửa mẫu,
Nằm khểnh trước song phía Bắc, được đôi chút thảnh thơi mát mẻ.
Ao nhiều bùn, mặt nước dệt áo lá sen dầy đặc,
Trên lối đi vắng, gió kéo ngọn cỏ thành dải lưng dài.
Câu thơ vặt, chẳng cần mọi người cùng thưởng thức,
Lúc nhàn rỗi, chỉ có rượu là sánh được cùng nhau.
Cảnh xuân đã tàn, mắt đau không nhìn rõ vật gì,
Chỉ thấy bóng mặt trời lờ mờ một sắc vàng.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Năm chục xuân thu, nửa mẫu ao,
Trước song nằm khểnh thảnh thơi sao
Bùn sâu, mặt nước sen che kín,
Gió cuốn, ven đường cỏ lướt theo.
Câu vặt chi cần người khác thưởng,
Cảnh nhàn chỉ có rượu thêm hào.
Xuân tàn, mắt loá trông nào rõ,
Chỉ thấy lơ mơ ánh nắng chiều.
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn:
1. Nguyễn Huệ Chi, Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, NXB Giáo dục, 1994
2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Tuý hậu