Tập thơ Cát trắng của Nguyễn Duy do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 23 Lý Nam Đế, Hà Nội phát hành, số xuất bản 37/nxb, in 25.000 cuốn khổ 12x19cm tổng số 96 trang, tại nhà máy in Quân đội nhân dân, in xong và nộp lưu chiểu tháng 8-1973.

Mục lục:
1. Khúc dân ca 2. Tre Việt Nam 3. Tiếng hát mùa gặt 4. Trống giục 5. Bức tranh của tôi 6. Vẽ biển 7. Trận địa tím 8. Khẩu súng trên tay ta 9. Bầu trời vuông 10. Tiếng kèn hiệu trong trận đánh cao điểm X. 11. Chiều khẩu đội 12. Lớp học trong mây 13. Hơi ấm ổ rơm 14. Nhớ 15. Nhận được thư ở Đông Hà 16. Khẩu súng, cây đàn 17. Võng trăng 18. Tiếng chim bạn bè 19. Ở trên chốt nghe tin bão 20. Tiếng chim sau…