Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 09/09/2009 04:59

Kính tặng đồng chí Th. T.


Nhà báo nước ngoài:
        Ông thấy người Mỹ chưa?
        Những người Mỹ mang bom trên trời ấy

Chiến sĩ Việt Nam:
        Tôi đã thấy
        Những tên Mỹ giặc trời
        Rơi xuống đất
        Chỉ có hai tư thế:
        Một là giơ tay hàng
        Hai là cháy thành than!


1971

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973