Tranh biển

Tặng em đang học vẽ

Em tô sóng trắng, nắng hồng
Bảy sắc cầu vồng, năm sắc mây vương
Cát vàng, xanh thắm hàng dương
Chớ quên màu đất - cánh buồm - em ơi


Gió biển

Biển thở hơi xanh mỗi đầu ngọn sóng
Sáng thổi buồm đi, chiều thổi buồm về
Ta ơn biển khơi cả từ hơi thở
Làm áo đêm đông làm quạt trưa hè


Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973