Hành quân ngày lại thâu đêm
Thình lình nhận được thư em, chập chiều
Cám ơn đồng chí quân bưu
Gửi tình yêu vượt suối đèo theo anh


5-1972

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973