Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 22/09/2009 20:21

- Lên đường!
Chúng tôi khoác ba lô, quàng súng
Mặt đất rì rầm chuyển động
Rung lên một bản đàn trầm

Đồng chí Nam đi đầu
Vai mang chiếc đàn bầu
Làm bằng ống bương và sợi cước câu
Lắm núi, lắm bom là đường chiến dịch
Vẫn rất đều theo nhịp chân - nhịp phách
Nòng súng va cách cách vào bầu đàn
Bầu đàn lặng im thu vào lòng bao nhiêu âm vang
Khi khẩu súng no dầu ngả đầu vào vai chiến sĩ
Là lúc âm thanh nén trong bầu đàn
Dâng lên
Ngân vang

Không ai như anh chàng Nam
Người bé, mang nặng
Đường xa, đêm dài
Anh em nằn nì mang đỡ một vai
Nam bảo:
- Này nước, này cơm, này ba lô, quần áo
Ai có lòng mang giúp thì mang
Còn khẩu súng, cây đàn
Phải tự tôi mang lấy!


1969

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973