Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 23/09/2009 20:51

B52 lột da đầu của núi
Như lũ thực dân xưa lột đầu người da đỏ Anh-điêng
Những cánh rừng Hướng Hóa đầy hoa và chim
Đã hóa những cái đầu trọc lốc

Những cái đầu vẫn ngẩng cao vững chắc
Đội một con đường đỏ rực vắt ngang mây


1971

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973