Cong cong võng bạt anh nằm
Khuyên lên nền lá vành trăng lưỡi liềm

Râm ran gió kể chuyện đêm
Trăng non nghe nghé nhìn nghiêng xuống rừng
Lập là sau lớp lá rung
Thấy trăng mắc võng lưng chừng cành cây
Tình cờ đó khéo giống đây
Trăng kia cùng cánh võng này soi nhau
Đêm nay em anh ở đâu?
Cứ nhìn trăng ấy - nhìn lâu thấy người

Rừng già xuyên một tiếng nai
Cây ngái ngủ đánh rơi vài giọt sương
Khuya dần, thiêm thiếp trăng non
Trong rôm rả gió hãy còn võng trăng

Em ơi dù có mưa dăng
Đêm Trường Sơn vẫn sáng trăng lưỡi liềm


5-1971

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973