cho cháu hỏi, quan niệm sống của nhà thơ như thế nào qua 2 câu thơ cuối ạ