I
Thằng Mỹ dắt bom tới Hàm Rồng
Bom rơi xuống màu xanh sông Mã
Bom Mỹ có hình thù một loài quả
Khói bom đùn lên cũng na ná một loài cây
Trời cứ xanh, cứ xanh trong mắt thằng giặc bay

II
Trời đang xanh, đang xanh bỗng tối sầm trong mắt
Thằng Mỹ rơi về sự thật:
Mảnh bom chém vát thân dừa
(Những thân dừa thanh thanh đu đưa
Như dáng cô lái đò nghiêng nghiêng bên mép sóng)
Những trái dừa xanh non tuổi thơ
Ngoẹo đầu dưới gốc dừa máu đọng

III
Chị dân quân
Và lưỡi dao
Im lặng
Thằng Mỹ dưới chân - có phải con người?
Lá cờ xin ăn lem luốc những ngôi sao đen thui
- Có phải lá cờ không nhỉ?

IV
Chị dân quân cắn môi
Lưỡi dao loáng sắc trời
Bổ chát!
Không
Không bổ cái đầu bờm cúi rạp
Mà bổ trái dừa cho một cơn đói khát


1969

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973