bài thơ hay quá, thể hiện 1 cách tuyệt vời tình cảm của cha của mẹ với niềm vui lớn nhất đời của họ, đứa con chập chững vào đời từ cái lẫy cái bò nhưng không hề sợ tiếng bom từ chiến tranh ác liệt, đọc bài thơ, cháu thấy được ngọn đèn sáng soi đường cho cháu tìm hiểu thơ, thật đáng khâm phục và học hỏi...
Cảm ơn ...