Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 23/09/2009 05:47

Nhớ em khi đang lên đèo
Nghe em là gió vờn reo lá rừng

Nhớ em khi đang sang sông
Nghe em là sóng bập bùng đưa chân

Nhớ em khi áp vách hầm
Nghe em là tiếng thì thầm đất rung

Nhớ là thế đấy em thương
Em vui trăm vạn ngả đường trong anh


1970

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973