15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 22/09/2009 20:32

Bên phải anh: hai chiếc xe tăng Mỹ cháy thui
Anh nằm xuống, không một lời trăn trối

Tôi ngả mũ cúi chào người đồng đội
Đắp cho anh nắm đất đỏ như lòng

Anh không nói nhưng tôi nghe rất rõ:
Doi đất dài là mũi tên đỏ
Trỏ về mặt trận phía nam


Mặt trận đường Chín, 1971

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973