17/10/2021 21:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi nghe rất rõ

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 22/09/2009 20:32

 

Bên phải anh: hai chiếc xe tăng Mỹ cháy thui
Anh nằm xuống, không một lời trăn trối

Tôi ngả mũ cúi chào người đồng đội
Đắp cho anh nắm đất đỏ như lòng

Anh không nói nhưng tôi nghe rất rõ:
Doi đất dài là mũi tên đỏ
Trỏ về mặt trận phía nam
Mặt trận đường Chín, 1971

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Tôi nghe rất rõ