得樂天書

遠信入門先有淚,
妻驚女哭問何如。
尋常不省曾如此,
應是江州司馬書。

 

Đắc Lạc Thiên thư

Viễn tín nhập môn tiên hữu lệ,
Thê kinh nữ khốc vấn hà như.
Tầm thường bất tỉnh tằng như thử,
Ưng thị Giang Châu tư mã thư.

 

Dịch nghĩa

Thư từ xa gửi tới nhà lần đầu tiên khiến rơi nước mắt,
Vợ lo sợ, con gái khóc hỏi tại sao ra nông nỗi này?
Bình thường chưa bao giờ xảy ra như vậy,
Thì ra, đây là bức thư của Giang Châu tư mã.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Thư ở xa về thường thấm lệ
Vợ gào con khóc hỏi làm sao
Không tỉnh xưa nay buồn vốn thế
Huống thư Tư Mã tận Giang Châu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hạnh Doãn

Thư xa thấm lệ chuyền tay
Vợ gào con khóc chuyện này là sao
Thường mê muội chẳng tài cao
Huống thư Tư Mã Giang Châu gửi về

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tin xa vừa đến lệ buồn rơi
Con khóc vợ gào hỏi chẳng thôi.
Không tỉnh bình thường từng vẫn thế,
Đúng thư Tư Mã Giang Châu rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thư xa, nhà nhận thường rơi lệ,
Gái khóc vợ gào hỏi bỡi đâu.
Không tỉnh trước giờ đều thế cả,
Huống thư Tư Mã ở Giang Châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thư đầu tiên khiến rơi nước mắt
Vợ lo âu con khóc cảm thương
Bữa nay là sự bất thường
Thư quan tư mã từ Giang châu về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thư xa gởi đến thường rơi lệ
Vợ khóc con gào chuyện bởi đâu
Chẳng tỉnh lâu nay lòng vẫn thế
Nữa là thư Tư Mã Giang Châu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời