06/06/2023 17:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đắc Lạc Thiên thư
得樂天書

Tác giả: Nguyên Chẩn - 元稹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 18/10/2008 03:12

 

Nguyên tác

遠信入門先有淚,
妻驚女哭問何如。
尋常不省曾如此,
應是江州司馬書。

Phiên âm

Viễn tín nhập môn tiên hữu lệ,
Thê kình nữ khốc vấn hà vi.
Tầm thường bất tỉnh tằng như thử,
Ưng thị Giang Châu tư mã thư.

Dịch nghĩa

Thư từ xa gửi tới nhà lần đầu tiên khiến rơi nước mắt,
Vợ lo sợ, con gái khóc hỏi tại sao ra nông nỗi này?
Bình thường chưa bao giờ xảy ra như vậy,
Thì ra, đây là bức thư của Giang Châu tư mã.

Bản dịch của Nguyễn Hà

Thư ở xa về thường thấm lệ
Vợ gào con khóc hỏi làm sao
Không tỉnh xưa nay buồn vốn thế
Huống thư Tư Mã tận Giang Châu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Chẩn » Đắc Lạc Thiên thư