楊花

不鬥穠花不占紅,
自飛晴野雪濛濛。
百花長恨風吹落,
唯有楊花獨愛風。

 

Dương hoa

Bất đấu nùng hoa, bất chiếm hồng,
Tự phi tình dã tuyết mông mông.
Bách hoa trường hận phong xuy lạc,
Duy hữu dương hoa độc ái phong.

 

Dịch nghĩa

Không đấu với cỏ hoa rậm rạp, không chiếm màu hồng,
Tự bay trong miền quê tạnh ráo, trong cơn tuyết rơi nhè nhẹ.
Trăm loài hoa đều oán hận bị gió thổi rụng,
Chỉ có một mình dưong liễu ưa thích gió.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không tranh hồng cỏ hoa rậm rạp
Tự bay trong đồng nội, tuyết sa
Gió làm rơi rụng trăm hoa
Riêng tình với liễu gió là bạn thân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chẳng cạnh mầu hoa chẳng đượm hồng
Bay trong đồng vắng tuyết mông lung
Gió bay hoa rụng trăm hờn oán
Duy có hoa dương thích gió lồng

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không đấu hoa xinh, chằng chiếm hồng,
Tự bay quê tạnh tuyết rơi đông.
Trăm hoa đều hận vì rơi rụng,
Chỉ một hoa dưong thích gió lồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Chẳng đấu cỏ hoa, chẳng chiếm hồng,
Tự bay trong tuyết chốn đồng không.
Trăm hoa trách gió làm rơi rụng,
Chỉ có nhành dương thích gió đông.

"Nguyệt diện vinh đan quế - Đan quế tại nhất luân"
Chưa có đánh giá nào
Trả lời