04/10/2022 11:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương hoa
楊花

Tác giả: Ngô Dung - 吳融

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 16:12

 

Nguyên tác

不鬥穠花不占紅,
自飛晴野雪濛濛。
百花長恨風吹落,
唯有楊花獨愛風。

Phiên âm

Bất đấu nùng hoa, bất chiếm hồng,
Tự phi tình dã tuyết mông mông.
Bách hoa trường hận phong xuy lạc,
Duy hữu dương hoa độc ái phong.

Dịch nghĩa

Không đấu với cỏ hoa rậm rạp, không chiếm màu hồng,
Tự bay trong miền quê tạnh ráo, trong cơn tuyết rơi nhè nhẹ.
Trăm loài hoa đều oán hận bị gió thổi rụng,
Chỉ có một mình dưong liễu ưa thích gió.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không tranh hồng cỏ hoa rậm rạp
Tự bay trong đồng nội, tuyết sa
Gió làm rơi rụng trăm hoa
Riêng tình với liễu gió là bạn thân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Dung » Dương hoa