赴無錫別靈一上人

高僧本姓竺,
開士舊名林。
一入春山裏,
千峰不可尋。
新年芳草遍,
度日白雲深。
欲問微官去,
懸知訝此心。

 

Phó Vô Tích biệt Linh Nhất thượng nhân

Cao tăng bản tính Trúc,
Khai sĩ cựu danh Lâm.
Nhất nhập xuân sơn lý,
Thiên phong bất khả tầm.
Tân niên phương thảo biến,
Độ nhật bạch vân thâm.
Dục vấn vi quan khứ,
Huyền tri nhạ thử tâm.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cao tăng vốn họ Trúc
Xuất gia, tên cũ Lâm
Một khi đã vào núi
Ngàn ngọn rất khó tìm
Năm mới cỏ xanh khắp
Suốt ngày mây trắng bay
Bỏ quan đi, hà cớ?
Làm sao biết ý đây!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cao tăng vốn cha sinh họ Trúc
Lúc đi tu tên tục là Lâm
Một khi đã nhập núi xuân
Trăm ngàn ngọn núi khó lần ra sư
Năm mới bên có thơm trong nắng
Cả ngày nhìn mây trắng cao thâm
Vì sao quan bỏ không làm?
Trả lời huyền hoặc vì tâm mơ hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vốn họ Trúc cao tăng,
Xuất gia, tên Trúc Lâm.
Một khi đã vào núi,
Ngàn ngọn rất khó tầm.
Năm mới cỏ xanh khắp,
Qua ngày mây trắng thâm.
Làm quan sao đã bỏ?
Làm sao biết ý tâm!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời