小江懷靈一上人

江上年年春早,
津頭日日人行。
借問山陰遠遠,
猶聞薄暮鐘聲?

 

Tiểu giang hoài Linh Nhất thượng nhân

Giang thượng niên niên xuân tảo,
Tân đầu nhật nhật nhân hành.
Tá vấn Sơn Âm viễn viễn,
Do văn bạc mộ chung thanh?

 

Dịch nghĩa

Trên sông năm nào xuân cũng tới sớm,
Chốn bến đò người người qua lại hằng ngày.
Xin hỏi nơi Sơn Âm xa xôi kia:
Chiều chiều còn nghe tiếng chuông không?


Linh Nhất là một nhà sư với pháp danh là Linh Triệt, ngoài ra thân thế không rõ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân trên sông năm nào cũng gấp
Nơi bến đò tấp nập người đi
Sơn Âm xa thẳm đằng kia
Còn nghe chuông thỉnh chiều về nữa không?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm nào xuân cũng sớm trên sông,
Chốn bến người người qua lại đông.
Xin hỏi Sơn Âm xa cách đó:
Chiều chiều nghe tiếng vọng chuông không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời