Xuân trên sông năm nào cũng gấp
Nơi bến đò tấp nập người đi
Sơn Âm xa thẳm đằng kia
Còn nghe chuông thỉnh chiều về nữa không?

tửu tận tình do tại