19/06/2024 04:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phó Vô Tích biệt Linh Nhất thượng nhân
赴無錫別靈一上人

Tác giả: Lang Sĩ Nguyên - 郎士元

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/07/2014 08:42

 

Nguyên tác

高僧本姓竺,
開士舊名林。
一入春山裏,
千峰不可尋。
新年芳草遍,
度日白雲深。
欲問微官去,
懸知訝此心。

Phiên âm

Cao tăng bản tính Trúc,
Khai sĩ[1] cựu danh Lâm[2].
Nhất nhập xuân sơn lý,
Thiên phong bất khả tầm.
Tân niên phương thảo biến,
Độ nhật bạch vân thâm.
Dục vấn vi quan khứ,
Huyền tri nhạ thử tâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cao tăng vốn họ Trúc
Xuất gia, tên cũ Lâm
Một khi đã vào núi
Ngàn ngọn rất khó tìm
Năm mới cỏ xanh khắp
Suốt ngày mây trắng bay
Bỏ quan đi, hà cớ?
Làm sao biết ý đây!
[1] Vốn là một tên khác của Bồ Tát, có ý nghĩa tự khai mở cho mình và khai mở cho người khác nữa, sau được dùng để cung kính gọi các tăng nhân.
[2] Linh Nhất khi xuất gia lấy tên là Trúc Lâm, sau đổi thành Linh Nhất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lang Sĩ Nguyên » Phó Vô Tích biệt Linh Nhất thượng nhân