歲夜詠懷

彌年不得意,
新歲又如何。
念昔同遊者,
而今有幾多。
以閒為自在,
將壽補蹉跎。
春色無新故,
幽居亦見過。

 

Tuế dạ vịnh hoài

Di niên bất đắc ý,
Tân tuế hựu như hà?
Niệm tích đồng du giả,
Nhi kim hữu kỷ đa?
Dĩ nhàn vi tự tại,
Tương thọ bổ tha đà.
Xuân sắc vô tân cố,
U cư diệc kiến qua.

 

Dịch nghĩa

Cả năm nay không dược đắc ý
Năm mới rồi sẽ ra sao
Nhớ thuở xưa những người bạn cùng thời
Mà bây giờ còn được mấy người
Lấy cái nhàn làm tự tại
Lấy cái tuổi bù cái lầm lỡ
Vẻ xuân năm trước năm nay không đổi khác
Ở nơi thâm u cũng thấy xuân qua


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Suốt năm không vừa ý
Năm mới biết sao đây ?
Bạn bè xưa thương nhớ
Bao kẻ còn hôm nay
Lấy nhàn mà vui sống
Tuổi thọ bù gian nguy
Xuân đâu cần mới cũ
Chốn cùng cũng ghé ngay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Năm qua công cốc công cò,
Năm nay rồi lại, ra trò gì không.
Nhớ xưa bầu bạn vui đông,
Nay không biết được mấy ông đến nhà.
Sự nhàn vốn dĩ ở ta,
Sống lâu đổi lấy bôn ba một thời.
Sắc xuân cũ mới chẳng lơi,
Tận trong cùng cốc cũng dời gót thăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Suốt năm không chút vừa lòng
Bước sang năm mới lại mong được gì
Nghĩ xưa bầu bạn tương tri
Mà người còn lại nay thì có bao
Lấy nhàn làm thú tiêu dao
Hãy đem tuổi thọ trừ hao nỗi cùng
Xuân nay xuân trước cũng đồng
Không quên qua tới tận cùng u cư


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Suốt năm không có gì vui,
Lại sang năm mới, biết rồi ra sao.
Bạn bè vui vẻ thuở nào,
Mà nay còn có được bao nhiêu người.
Lấy nhàn làm thú ở đời,
Lại đem tuổi thọ bù thời khổ qua,
Vẻ xuân, mới cũ đậm đà,
Ở nơi vắng vẻ ghé qua thăm đều...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cả năm lỡ chẳng được gì
Biết sang năm mới sẽ thì ra sao
Nhớ xưa những bạn cùng chơi
Mà nay còn lại mấy người nữa đâu
Thân nhàn  lấy đó làm vui
Sống lâu bù lại những hồi trót sai
Sắc xuân nào có đổi thay
Chốn thâm u vẫn thấy màu xuân tươi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cả năm nay không như ý muốn
Năm mới rồi tình huống ra sao?
Bạn cùng trang lứa thủa nào
Mà nay còn lại được bao nhiêu người?
Lấy cái nhàn làm vui hiện tại
Lấy sống lâu bù cái lần khân
Vốn không cũ mới dáng xuân
Cho dù ở ẩn xuân lần lượt qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Không đắc ý năm rồi
sẽ ra sao năm mới?
Nhớ xưa bạn cùng tuổi
nay còn được bao người?
Lấy nhàn làm niềm vui
Sống lâu lần lữa tới
Dáng xuân không cũ mới
dù ẩn thấy xuân trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cả năm không dược sự gì,
Rồi sang năm mới việc thì ra sao.
Nhớ xưa bạn hữu gian lao,
Bây giờ còn lại được bao nhiêu người
Lấy nhàn làm tự tại thôi,
Lấy già cái tuổi làm trôi lỡ lầm.
Thấy xuân qua chốn u thâm,
Vẻ xuân năm trước không cầm đổi thay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời