19/07/2024 15:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuế dạ vịnh hoài
歲夜詠懷

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 07:46

 

Nguyên tác

彌年不得意,
新歲又如何。
念昔同遊者,
而今有幾多。
以閒為自在,
將壽補蹉跎。
春色無新故,
幽居亦見過。

Phiên âm

Di niên bất đắc ý,
Tân tuế hựu như hà?
Niệm tích đồng du giả,
Nhi kim hữu kỷ đa?
Dĩ nhàn vi tự tại,
Tương thọ bổ tha đà.
Xuân sắc vô tân cố[1],
U cư diệc kiến qua.

Dịch nghĩa

Cả năm nay không dược đắc ý
Năm mới rồi sẽ ra sao
Nhớ thuở xưa những người bạn cùng thời
Mà bây giờ còn được mấy người
Lấy cái nhàn làm tự tại
Lấy cái tuổi bù cái lầm lỡ
Vẻ xuân năm trước năm nay không đổi khác
Ở nơi thâm u cũng thấy xuân qua

Bản dịch của Hải Đà

Suốt năm không vừa ý
Năm mới biết sao đây ?
Bạn bè xưa thương nhớ
Bao kẻ còn hôm nay
Lấy nhàn mà vui sống
Tuổi thọ bù gian nguy
Xuân đâu cần mới cũ
Chốn cùng cũng ghé ngay.
[1] Có bản chép là “vô tình cố” 無情故, là nói tắt của “vô nhân tình thế cố” 無人情世故, ý nói không theo lẽ đời thường hay tình cảm của con người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Tuế dạ vịnh hoài