24.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Hán
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: nhạc phủ (243)

Đăng bởi Vanachi vào 10/02/2006 20:06, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/11/2013 16:43

大風歌

大風起兮雲飛揚,
威加海內兮歸故鄉,
安得猛士兮守四方。

 

Đại phong ca

Đại phong khởi hề vân phi dương,
Uy gia hải nội hề quy cố hương,
An đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương.

 

Dịch nghĩa

Gió lớn nổi lên chừ, mây bay toả ra,
Thêm oai ở hải nội chừ, trở về quê cũ,
Muốn có được tướng khoẻ chừ, giữ bốn phương.


Bài này được chép trong Sử ký phần Cao Tổ bản kỷ, và Hậu Hán thư phần Cao Đế kỷ nói người đời Hán gọi là Tam hầu chi chương 三侯之章. Nghệ văn loại tụ 藝文類聚 của Âu Dương Tuân 歐陽詢 (557-641) là sách đầu tiên dùng tên Đại phong ca, sau được Nhạc phủ thi tập xếp vào Cầm khúc ca từ, ghi đề là Đại phong khởi 大風起.

Năm 195 tr.CN, Lưu Bang thảo phạt phương nam đánh Hoài Nam vương Anh Bố 英布, trên đường trở về qua nhà ở huyện Bái, mời phụ lão đệ tử ở đây yến ẩm. Trong tiệc có 120 đứa bé ca hát trợ hứng, Lưu Bang gảy đàn làm bài ca này. Bài ca này cũng thể hiện cục diện của ông lúc đương thời, tuy đã có thiên hạ, nhưng chưa củng cố vững chắc được bộ máy chính quyền.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Minh Đức

Gió lớn dậy hề, mây toả ra
Uy tràn trong nước hề, về quê nhà
Sao được tướng giỏi hề, giữ nước ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Gió thổi ào ào chừ cánh mây dương
Dẹp yên bốn cõi chừ về cố hương
Tìm đâu dũng sĩ chừ giữ bốn phương?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tùng

Gió lớn nổi chừ, mây bay lên
Uy dâng toàn cõi chừ, về cố hương
Làm sao tìm người giỏi chừ, giữ bốn phương.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Gió nổi dậy, mây phủ phê
Thêm oai trong nước, trở về quê cha
Những mong được tướng tài ba
Dốc lòng gìn giữ quê nhà bốn phương.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Gió lớn nổi chừ, mây bay giăng;
Gia uy khắp nước chừ, về cố hương;
Sao được dũng sĩ chừ, giữ bốn phương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời