Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Văn Tùng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tứ thì điền viên tạp hứng - Hạ nhật kỳ 07 (Phạm Thành Đại): Bản dịch của Nguyễn Văn Tùng

Sớm làm cỏ ruộng, tối xe gai
Con cái nhà nông bận suốt ngày
Bé quá chưa hay cày với dệt
Bãi ngoài, dưa đỗ tập trồng cây.

Ảnh đại diện

Hạ nhật tuyệt cú (Lý Thanh Chiếu): Bản dịch của Nguyễn Văn Tùng

Sống đáng người hào kiệt
Chết làm ma anh hùng
Nhớ Hạng Vũ thà chết
Không chịu về Giang Đông.

Ảnh đại diện

Đại phong ca (Lưu Bang): Bản dịch của Nguyễn Văn Tùng

Gió lớn nổi chừ, mây bay lên
Uy dâng toàn cõi chừ, về cố hương
Làm sao tìm người giỏi chừ, giữ bốn phương.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]