Dưới đây là các bài dịch của Huỳnh Minh Đức. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tống Ngô Nhữ Sơn chi Quảng Đông (Trịnh Hoài Đức): Bản dịch của Huỳnh Minh Đức

Thù tạc vơi đầy chén tiễn đưa,
Bá Kiều ngâm chẳng trọn vần thơ.
Nhà nghèo, mẹ bệnh, tôi nhiều luỵ,
Nước loạn, quê lìa, bạn lánh xa.
Long Tịch xập xoè chim én liệng,
Hổ Môn thức ngủ ánh mây mơ.
Bao giờ mở hội thanh bình nhỉ?
Lệ nhỏ, ngàn xưa não tiếng tơ.

Ảnh đại diện

Thu nhật khách trung tác (Trịnh Hoài Đức): Bản dịch của Huỳnh Minh Đức

Đào Chu quen thói Ngũ hồ du,
Chiếu lạnh đêm nằm chẳng ngỡ thu.
Chinh trống dân Hồ mê đón nước,
Trút tiền chú Khách đón mua cau.
Cúc tùng hoang dại, trăng suông bóng,
Thuyền buộc lòng ai nhớ cá rau.
Trùng cửu hẹn rồi, lên dạo núi,
Hoa bay tản mạn, khiến ai sầu.

Ảnh đại diện

Điền gia thu vũ (Trịnh Hoài Đức): Bản dịch của Huỳnh Minh Đức

Cỏ cây hiu hắt, lúa đòng đòng,
Đây đó dăm nhà dọc bến sông.
Mưa nhẹ, lúa đen chừng nảy nhánh,
Mưa dầm, rong ướt, độ vàng đồng.
Nhạn nấp vỡ đê, tràn tung cánh,
Trâu nằm ghềnh ướt, ngập cánh đồng.
Được mùa ta quảy theo bầu rượu,
Áo nón rượu ghe mấy bác nông.

Ảnh đại diện

Long Tịch thôn cư tạp vịnh kỳ 2 (Trịnh Hoài Đức): Bản dịch của Huỳnh Minh Đức

Bắc Nam, phiên chợ khi hôm sớm,
Xuôi ngược, ghe thuyền nước thuỷ triều.
Gió thổi cửa hoa, đêm sắp sáng,
Rì rào đọc sách, nước trôi nhiều.

Ảnh đại diện

Long Tịch thôn cư tạp vịnh kỳ 1 (Trịnh Hoài Đức): Bản dịch của Huỳnh Minh Đức

Cầu vòng, trò nhỏ trong sương sớm.
Ông lão buông cần cất tiếng ca.
Lặn lội thân cò người thiếu phụ,
Ngồi trông trước cửa nhặt cành hoa.

Ảnh đại diện

Gia Định tam thập cảnh - Mỹ Tho dạ vũ (Trịnh Hoài Đức): Bản dịch của Huỳnh Minh Đức

Hát khúc “trạc anh”, trăng gác tê,
Mưa đêm sông Mỹ, kéo lê thê.
Nước giăng Hoè thị, du thành đống,
Mây phủ Tông kiều, trâu bị che.
Bến liễu, lửa chài soi bóng lạnh,
Thành mai, tiếng trống vọng tư bề.
Sáng mai, lúa trổ tràn đồng rụông,
Đâu phải Tang Lâm đợi mưa về!

Ảnh đại diện

Gia Định tam thập cảnh - Ngư Tân sơn thị (Trịnh Hoài Đức): Bản dịch của Huỳnh Minh Đức

Sông xanh, núi biếc chắn bình phong,
Bóng mát cây đa, buổi chợ đông.
Săn bắn, chợ Tùng nhiều giống thú,
Đó đăng, phố trúc lắm cá sông.
Rượu xong tiều lại, hàng thêm vắng,
Quả được nông về, miếu trống không.
Lui tới xe thuyền không sợ cướp,
Khắp nơi, hào kiệt đã đề phòng.

Ảnh đại diện

Đại phong ca (Lưu Bang): Bản dịch của Huỳnh Minh Đức

Gió lớn dậy hề, mây toả ra
Uy tràn trong nước hề, về quê nhà
Sao được tướng giỏi hề, giữ nước ta.

Ảnh đại diện

Cẩm sắt (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Huỳnh Minh Đức

Cẩm sắt vì sao ngũ thập huyền
Mỗi dây mỗi trụ, nhớ hoa niên
Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp
Vọng đế lòng xuân, gởi Đỗ quyên
Trăng sáng biển xanh, châu đổ lệ
Khói vương nắng ấm, ngọc Lam điền
Tình này sớm tạo niềm nhung nhớ
Là buổi đầu tiên, chút nỗi niềm

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]