贈汪倫

李白乘舟將欲行,
忽聞岸上踏歌聲。
桃花潭水深千尺,
不及汪倫送我情!

 

Tặng Uông Luân

Lý Bạch thừa chu tương dục hành,
Hốt văn ngạn thượng đạp ca thanh.
Đào hoa đàm thuỷ thâm thiên xích,
Bất cập Uông Luân tống ngã tình.

 

Dịch nghĩa

Lý Bạch cưỡi thuyền sắp sửa ra đi
Bỗng trên bờ giếng có tiếng chân nhảy nhịp và hát
Nước đầm đào hoa sâu hàng ngàn thước
Không bằng tình Uông Luân tiễn ta.


Uông Luân là bạn của Lý Bạch ở Kinh huyện (nay thuộc tỉnh An Huy).

(Năm 754)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ngồi thuyền, Lý Bạch vừa toan trẩy,
Trên bến nghe bài hát "Dậm chân",
Đầm nước Đào Hoa nghìn thước thẳm,
Sao bằng tình tiễn của Uông Luân!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bạch lên thuyền định đi rồi,
Trên bờ chợt có tiếng người hát ca.
Đầm sâu ngàn thước, Đào Hoa,
Sao bằng Luân tiễn đưa ta tình này...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lên thuyền Lý Bạch sắp rời
Chợt nghe Giậm Đất trên bờ tiếng ca
Đầm sâu nghìn thước Đào Hoa
Uông Luân tình bạn đưa ta hơn nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Lý Bạnh đáp thuyền sắp sửa xa
Trên bờ chợt tiếng dậm chân ca
Đào Hoa đầm nước sâu ngàn thước
Chẳng sánh tình Uông tiễn biệt ta.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bạch đã lên thuyền sắp tách rồi
Chợt nghe tiếng hát nhịp chân bồi
Đầm Đào Hoa dẫu sâu thăm thẳm
Khôn sánh tình Luân đến tiễn tôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lên thuyền Lý Bạch sắp xa
Trên bờ tiếng dậm chân ca tiễn người
Đào Hoa đầm thẳm nước sâu
Đâu bằng tình bạn đưa nhau lúc nầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cưỡi thuyền Lý Bạch sắp ra,
Bỗng bên giếng tiếng chân và nhịp ca.
Đầm sâu ngàn thước đào hoa,
Uông Luân không kịp tiễn ta chí tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên thuyền Lý Bạch sắp rời,
Trên bờ chợt tiếng chân, lời nhịp ca.
Đào hoa sâu thẳm đầm xa,
Không bằng tình bạn của nhà Uông Luân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lý Bạch lên thuyền đi đã sắp
Chợt trên bờ tiếng hát nhịp chân
Đầm Đào sâu thẳm thước ngàn
Không bằng tình cảm Uông Luân tới chào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]