17/06/2024 09:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Uông Luân
贈汪倫

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 09:19

 

Nguyên tác

李白乘舟將欲行,
忽聞岸上踏歌聲。
桃花潭水深千尺,
不及汪倫送我情!

Phiên âm

Lý Bạch thừa chu tương dục hành,
Hốt văn ngạn thượng đạp ca thanh.
Đào hoa đàm thuỷ thâm thiên xích,
Bất cập Uông Luân tống ngã tình.

Dịch nghĩa

Lý Bạch cưỡi thuyền sắp sửa ra đi
Bỗng trên bờ giếng có tiếng chân nhảy nhịp và hát
Nước đầm đào hoa sâu hàng ngàn thước
Không bằng tình Uông Luân tiễn ta.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Lý Bạch lên thuyền sắp sửa xa
Trên bờ nhịp nhảy rộn lời ca
Đào hoa đầm rộng sâu ngàn thước
Khôn sánh tình Uông đưa tiễn ta.
Uông Luân là bạn của Lý Bạch ở Kinh huyện (nay thuộc tỉnh An Huy).

(Năm 754)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tặng Uông Luân