15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
57 bài thơ
Tạo ngày 09/02/2019 10:37 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 31/03/2020 17:24 bởi tôn tiền tử
Lê Tuân vừa là bút danh và tên thật, sinh ngày 8-8-1955 tại Nha Trang, Khánh Hoà, hiện sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông là hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam.

Thơ đã xuất bản:
- Đi mãi không thôi (2013)
- Một nơi (2014)
- Nghi lễ của ánh sáng (2017)
- Nơi hằng có (2018)

Giải thưởng:
- Tập thơ Nghi lễ của ánh sáng được tặng thưởng 2017 của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh

 

Đi mãi không thôi (2013)

Một nơi (2014)

Nghi lễ của ánh sáng (2017)

Nơi hằng có (2018)