Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Tuân vào 26/09/2019 17:56

1.
Nhà anh trồng dạ lý hương
Một mai ngàn dặm hoang đường nhớ em
Chờ khi mười tám anh đem
Tặng em màu gió cho mềm lòng nhau

2.
Lòng anh giờ đã mềm rồi
Sao em về cõi trời không có màu
Em mang mười tám đi đâu
Thương anh em để lại màu nào đây