Tập thơ Nghi lễ của ánh sáng (2017), được tặng thưởng của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh năm 2017.