Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Tuân vào 26/02/2019 17:37

1.

thật thà
gian dối
chung nhà với tôi

có người
suốt đời chẳng gieo trồng  
đến mùa giả dạng nông dân hái gặt

tôi âm thầm
dặn đôi mắt đừng phạm tội
dặn chỗ ngồi đừng thất hứa

chỉ một dây
trên cây đàn to lớn của ngài
có khi chưa kịp thở dài đã đứt

2.

thưa chủ nhân
ngài cần sai bảo gì thêm

ai lấy đi êm đềm phải mang lại trả
ký tên

Bao La