Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Tuân vào 05/03/2019 21:28

em như là chút rượu vang
ủ bên trời mộng mấy ngàn năm nay

rót vào Hy Lạp. Hương bay
mắt xanh bên ấy bên này trời xanh
mai ta ra chốn thị thành
hỏi nghìn năm nữa còn quanh lối này